Fotoğraf yok
GENEL

Yüksek Hızlı ve Hızlı Demiryolu Yapımı

Yüksek hızlı demiryolu yapımında, Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Si-vas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir ve An-kara-Konya koridorları çekirdek ağ olarak belirlenmiştir. 15 büyük ilimizin yüksek hız-lı trenle birbirine bağlanması planlanarak öncelikle Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatla-rında YHT işletmeciliğine başlanılmış ve Türkiye yüksek hızlı tren işletmeciliğinde dünyada sekizinci Avrupa’da altıncı ülke olmuştur. Hedefler doğrultusunda 1.213 km Yüksek Hızlı Demiryolu […]

GENEL

Tarihte Bugün : 12 Kasım 1935 Irmak-Filyos hattı Nafia Vekili

Tarihte Bugün 12 Kasım 1918 Anadolu Demiryolları Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda askeriyenin kömürü 1400 kuruşa temin edebildiği şirketin bunu pahalı bulması durumunda piyasadan kendisinin temin edebileceği bildiriliyordu. 12 Kasım 1935 Irmak-Filyos hattı Nafia Vekili Ali Çetinkaya tarafından açıldı.