Erdoğan hedefi gösterdi: Kamu kurumlarının önceliği 3. köprü!

İhalesi; 10 yıl 2 ay 20 gün işletim süresiyle Ic İçtaş-Astaldi ortaklığı tarafından kazanılan üçüncü köprüye Başbakan ayarı… Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gecikme yaşanmaması için genelge yayımladı. Buna göre tüm ödenekler acilen serbest bırakılacak. İlgili kurumların en büyük önceliği üçüncü köprü olacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nce (KGM) ihalesi yapılan Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü dahil) Otoyolu Projesi’nin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için alınması gereken tedbirleri içeren Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeye göre; proje kapsamındaki kamulaştırmalar için gerekli ödeneklerin serbest bırakma işlemleri acilen yapılacak. Proje güzergahında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri, ilgili idarelerce kanunundaki azami süreler beklenmeksizin sonuçlandırılacak. Proje güzergahındaki imar planı çalışmaları ve bu çalışmalara altlık teşkil edecek halihazır haritaların üretimi, kıyı kenar çizgisinin tespiti, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması veya onaylanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca en kısa zamanda sonuçlandırılacak.
Taşra birimleri bile işin içine girecek
PROJENİN gerçekleştirilmesi için gerekli olan Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile ormanlık alanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların KGM’nin talebi doğrultusunda tahsis, izin, irtifak veya yola terkin işlemlerinin hızla yürütülebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak, bunun için gerekirse mevzuatı çerçevesinde ilgili idarelerin taşra birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye mahal verilmeyecek.
Kamulaştırma gecikmesin
l MÜLKİ ve idari yöneticilerle ilgili idarelerin taşra birimleri, kamulaştırılması yapılan taşınmaz sahiplerinin tespitinde gecikmeye mahal verilmeyecek şekilde yardımcı olacak.
l HAZIRLIK için fotogrametri yöntemle alım için gereken uçuş izinlerinin ivedilikle verilmesi sağlanacak.
l ASKERİ alanlardaki çalışma için gerekli izin süreçleri seri şekilde tamamlanacak, çalışmaların tamamlanabilmesi için verilecek müsaadenin işlemlerin gerektirdiği süreleri ihtiva etmesine özen gösterilecek.
IC İçtaş-Astaldi ortaklığı yapacak
ÜÇÜNCÜ köprüyü de içeren otoyolu projesi ihalesini, yapım süresi de dahil olmak üzere 10 yıl 2 ay 20 gün işletim süresi teklif eden IC İçtaş ile İtalyan ortağı Astaldi ortaklığı kazanmıştı. Köprü 2015 sonunda hizmet vermeye başlayacak. Garipçe ve Poyrazköy mevkisi arasına inşa edilecek köprü 1275 metre olacak.

Kaynak : Akşam

...

Teleferik ve Kış Sporları Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: