TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman DTD’yi Ziyaret Etti

TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman 14 Mayıs 2012 tarihinde Demiryolu Taşımacılığı
Derneği (DTD)’ni ziyaret etti.
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın ziyaretine ,TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve
Yönetim Kurulu Üyesi İsa Apaydın,TCDD 1.Bölge Müdürü Hasan Gedikli ve Yardımcıları
Metin Akbaş ve Birol Sağlam refakat ettiler.
DTD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öz ile DTD Yönetim Kurulu Üyeleri ile DTD
Üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette demiryolu sektörünün geleceği ile DTD Üyelerinin
sorunları ve önerileri görüşüldü.
Demiryolu Taşımacılığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öz yaptığı konuşmada,
• Bir Sektör Sivil Toplum Kuruluşu olarak Demiryolu Taşımacılığı Derneği’mizi
ziyaret etmenizden ve Derneğimize gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı DTD Üyeleri
adına memnuniyetimizi ve teşekkürlerimi zi sunuyorum,
Dernek üyelerimizin önemli sıkıntılarını bazı başlıklar altında topladığımızda,

1- Konteyner Taşımaları ile ilgili düzenlemelerin ve tarifede yapılması
düşünülenlerin düzenlemelrin serbestleşme sonrasına kadar yapılmamasını,
2- E/22 Genelge ile Sahibine ait konteyner yükü hariç dolu vagonun varış
yerinde boşaldıktan sonra bu işyerinden tekrar yüklenerek dolu gönderilmesi
halinde,hesaplanan taşıma ücretine yüzde beş oranında ilave ücret alınmaması
gerektiğini, bunun haksız bir rekabet oluşturduğunu, tüm ülkelerde dolu-dolu
taşımalarının teşvik edildiği bu nedenle E/22 Genelgenin iptal edilmesini,
3- Yol kapanmalarından dolayı üyelerimizin ve taşıma yaptıran kuruluşların önemli
kayıpları olduğunu,bu nedenle yol kapanmalarının trafiği aksatmayacak şekilde
yapılmasını,
4- Demiryolunun serbestleştirilmesi ile ilgili Kanunların biran önce çıkartılmasını
İfade etti.
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman yaptığı konuşmada özetle;
• Demiryolu Özel Sektörünün Yol Kapanmaları ve Tarife değişikliğinden kaynaklanan
sıkıntılarını bildiklerini,
• Demiryolu Altyapısının uzun yıllara dayanan bakımsızlığı nedeniyle neredeyse
kullanılamaz durumda olduğunu,2023 yılına kadar şebekedeki tüm demiryolu
hatlarının bakımını yapacaklarını,DTD’nin bu konudaki önerisini de dikkate
alacaklarını,
• Konteyner taşımaları ile ilgili yapılması düşünülenler dahil olmak üzere bundan böyle
TCDD Eşya Tarifesinde bir değişiklik yapmayacaklarını,
• Demiryolu Sektörünün Sivil Toplum Kuruluşu olan Demiryolu Taşımacılığı
Derneğinin ,sektöre yaptığı katkıları yakından takip ettiklerini,yeni bir dernek
olmalarına rağmen üye sayılarının hızla artmasını ilgi ile izlediklerini ve takdir
ettiklerini,
• Demiryolu Sektörünün yeniden yapılandırılması ve serbestleştirilmesi ile ilgili
Kanunların Haziran 2012 ayında meclise gönderileceğini ve çok kısa süre içinde de
çıkacağını,
Söyledi.
Ayrıca Dernek Merkezini ve bulunduğu mekanı çok beğendiğini,sık sık ziyaret edeceğini
ilave etti.

Kaynak : Nükhet Işıkoğlu DTD Genel Müdür Yardımcısı

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: