Türkiye Demiryollarının Günümüze Kadar Tarihsel Gelişimi

1830 yılında ticari olarak işletilmeye başlayan demiryollarının tarihi; modern dünyayı şekillendiren bir süreci karşımıza çıkarmıştır. Dünyada demiryollarının tarihine bakıldığında küresel anlamdaki devasa etkilerini görmek mümkündür.

Avrupa’daki en önemli ağların gelişimi, İngiliz teknolojisinin etkisi, Hindistan’da ve çok daha sonra Çin’de muazzam sistemlerin oluşturulması ve ayrıca ABD’de kıta aşan hatların yapılması incelendiğinde; demiryollarının nasıl geliştiği, daha hızlı, rahat ve güvenli hale geldiği çok daha iyi anlaşılabilir. Bu gelişmelerin, insanların hayatını nasıl değiştirdiği ve diğer birçok değişimin de nasıl öncüsü olduğu görülmektedir. Demiryollarının, yaşadığımız dünyanın şekillenmesine nasıl yardımcı olduğu, hemen her ülkede kalkınmaya ve değişikliğe nasıl ivme kazandırdığı açıkça ortadadır. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse demiryolları dünyayı 19. yüzyılın ilk çeyreğiyle son çeyreği arasında, insanların neredeyse köylerinden bile çıkmadığı veya en yakındaki kasaba pazarının ötesine geçemediği bir durumdan, kıtaların aylar yerine birkaç gün içinde aşılabileceği bir duruma dönüştürmüştür.

Tren, buhardan aldığı güçle başlayan serüvenini manyetizmanın hızıyla sürdürmektedir. Lokomotifinin çekiş gücü, uçağa yaklaşan hızı, trenin işlevselliğini ve etkinliğini katlayarak artırmaktadır. Yüksek hızlı tren teknolojisinin geldiği noktada lokomotif ve vagonların raylarla ilişkisi, yolculuğun başlangıç noktasında başlar ve bitiş noktalarında sonlanır hale gelmiştir. Hızlı ve konforlu ulaşım arayan yolcular eğilimlerini ve tercihlerini değiştirmektedir. Demiryolunun kombine taşımacılıkta sağladığı avantajlar ise rayların üstünlüğünü katla-maktadır.

Anadolu insanı da, buharlı lokomotifin dün-yada ilk defa kullanılmasından 33 yıl sonra 1856 yılında demiryolu ile tanışmıştır. 23 Eylül 1856 tarihinde İzmir Aydın hattının inşasına başlanması bu coğrafyanın sosyal, kültürel ve ekonomik olarak şekillenmesinde de bir milat olmuştur.

1986’dan 2018’e Demiryolları
1986’dan 2018’e Demiryolları

Demiryolu ulaşımının devlet politikası olarak ele alındığı 1923-1950 döneminde, yılda orta-lama 134 kilometre olmak üzere toplam 3.764 kilometre demiryolu yapılmıştır. Bu dönemde demiryolları, gelişmeyi ve kalkınmayı kuşatan, bütün sosyal yönleriyle bir modernleşme projesi olarak ele alınmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki demiryolu hamlesi, sadece bir ulaşım yatırımı olarak irdelendiğinde eksik kalacaktır. Bir ulaşım türünün toplumu nasıl değiştirdiğinin en özgün örneklerinden biri Türk Demiryollarının bu dönemidir.

Bu döneme dikkat edildiğinde, demiryolunun atölyesinden okuluna, sosyal tesislerinden kısım hekimliklerine, spor kulüplerinden matbaasına büyük bir kuşatıcılıkla öncü olduğu; esasında toplumsal değişimi sağlayanın da bu kuşatıcılık olduğu görülecektir.

O dönemde demiryolları bir kalkınma hamlesi, bir ulaşım seferberliği, bir modernleşme projesi olduğu kadar zikrettiğimiz sonuç ve göstergelerden dolayı aynı zamanda adı konulmamış bir sosyal sorumluluk projesidir.

Ne yazık ki, demiryolu merkezli bu sorumluluk projesi 1946’dan sonra tedricen, 1950’den sonra ise dönemsel rüzgarların etkisiyle, 2003 yılına kadar rafa kaldırılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı sonrası konjonktürünün getirdiği karayolu ağırlıklı ulaşım politikalarının öncelendiği ve bir durgunluk devresinin yaşandığı 1951’den 2003 yılı sonuna kadar geçen yıllar demiryollarının bütünüyle ihmal edildiği bir dönem olmuş ve sadece 945 kilometre demir-yolu yapılmıştır.

2003-2004 yıllarında; sonrasında uygulamaya geçirilecek olan önemli yatırım projeleri planlanarak, yatırım stratejileri demiryollarında ortaya konulmuştur.

2004-2018 yılları arasında ise yılda ortalama 138 kilometre olmak üzere toplam 1.983 kilometre demiryolu yapılmıştır. Hali hazırda 4.015 kilometrelik demiryolu inşası ise devam etmektedir.

Ülkemiz özellikle son 16 yıllık süreçte demiryolu ulaşımına verdiği önemin ve eş zamanlı yaptığı yatırımların karşılığını almaya başlamıştır. 2023 hedeflerimize odaklanarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, artık meyvelerini vermektedir.

1856-1920/1923 Osmanlı Dönemi; bu dönem-den 4.136 kilometrelik bir demiryolu Cumhuriyete miras kalmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kalkınma sürecinde lokomotif görevi gören Demiryolları, 50 yıllık ihmalden sonra, 2003 yılından bu yana Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi altın çağını yaşamaktadır. Demiryoluna verilen önem 2023 hedeflerine ulaşmak için yatırım planlamasında kendisini göstermiştir. 2003 yılından bugüne kadar demiryolu sektöründe 91,4 Milyar TL harcama yapılmıştır.

Türkiye’nin hızına hız katan yüksek hızlı demiryolu projeleri adım adım gerçekleştirilerek; Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Kon-ya, Konya-Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı demiryolu hatları tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray/Bo-ğaz Tüp Geçişiyle Modern İpek Demiryolu hayata geçirilmekte ve Uzak Asya-Batı Avrupa demiryolu koridoru işlevsel kılınmaktadır.

İstanbul’un bilinen tarihini değiştiren, olası en yüksek depreme dayanaklı, en son teknoloji ile inşa edilen dünyanın en özgün ulaşım projesi Marmaray 2013 yılında halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Birbirinden farklı pek çok inşa yöntemi kullanılarak yapılan Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul YHT 2014 yılında hizmete açılmıştır. Böylece, ülkemizin büyük kentleri birbirine YHT ile bağlanmıştır.

2003 yılından bugüne kadar 538 km ilave konvansiyonel hat ve 1.213 km yüksek hızlı tren hattı işletmeye alınarak ülkemizin demiryolu ağı 12.710 km’ye yükseltilmiştir.

  Demiryolu Hat Uzunluğu (Km)

KonvansiyonelKonvansiyonelKonvansiyonelYüksek Hızlı TrenToplam Hat
(İltisak+İstasyon
(Ana Hatlar)Hat ToplamıHatlarıUzunluğu
Hatları)
20038.6972.26210.95910.959
20048.6972.27110.96810.968
20058.6972.27610.97310.973
20068.6972.28710.98410.984
20078.6972.29410.99110.991
20088.6992.30611.00511.005
20098.6862.32211.00839711.405
20108.7222.33011.05288811.940
20118.7702.34211.11288812.000
20128.7702.35011.12088812.008
20138.8462.36311.20988812.097
20148.9032.36911.2721.21312.485
20158.9472.37211.3191.21312.532
20168.9472.37211.3191.21312.532
20179.0232.37211.3951.21312.608
2018 Eylül9.1312.39511.4971.21312.710

Not:Sökülüp yeniden yapılan 233 km’lik demiryolu hattı, toplam demiryolu hattına dahil edilmemiştir.

Ankara-Sivas, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı ve Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Niğde (Ulu-kışla), Yenice-Mersin-Adana ve Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Demiryolu hatlarında ise yapım çalışmaları sürdürülmektedir.

Demiryolunda kullanılan ray, makas, travers, bağlantı malzemelerini üreten endüstriler Türkiye’de kurularak üretime başlanmış ve geliştirilen milli sinyal projesinde uygulama aşamasına geçilmiştir.

İzmir’de şehiriçi toplu taşıma hizmeti veren Egeray/İzban 2010 yılında hayata geçirilmiş; bu proje yerel yönetim-merkezi hükümet ve kamu kurumu işbirliğinde dünyada örnek gösterilen proje hüviyetini kazanmış ve ödül almıştır.

Yeni demiryolu yapımlarının yanı sıra mevcut sis-temin modernizasyonuna önem verilmiş ve adeta yol yenileme seferberliği başlatılmıştır. 11.497 km’lik konvansiyonel hattın 10.789 km’sinin komple bakım ve yenilemesi yapılmıştır.

Komple Bakım ve Yenilemesi Yapılan Demiryolu Hat Uzunluğu (Km)

Komple Bakım ve Yenilemesi Yapılan Demiryolu Hat Uzunluğu
Komple Bakım ve Yenilemesi Yapılan Demiryolu Hat Uzunluğu

Böylece; tren hızları, hat kapasitesi ve kabiliyeti arttırılarak yolcu ve yük taşımacılığı daha konforlu, güvenli ve hızlı bir hale gelmiştir.

Yük taşımacılık potansiyeli yüksek olan bölgelerde yapımı ve proje hazırlama çalışmaları devam eden 12 adet lojistik merkezin 9 adedi tamamlanmış olup, 5 adetinin yapımı devam etmektedir. Organize sanayi bölgelerinin tüm demiryolu ağına ve limanlara bağlantısının sağlanması ile kombine taşımacılığın geliştirilmesi hedefine ülkemiz daha fazla yaklaşmıştır.

Yük taşımacılığında blok tren uygulamasına geçilmiş ve demiryoluyla yapılan yük taşımaları daha hızlı, etkin ve verimli bir şekle dönüştürülmüştür. Bugün ulusal ve uluslararası blok tren seferleri yapılmaktadır.

Çeken çekilen araç filosu ciddi anlamda yenilenmiş, ilk defa YHT’ler araç parkına kazandırılmış, yerli DMU tren setleri ile elektrikli ve dizel anahat lokomotifleri üretilmiş ve hizmete verilmiştir.

Çeken Araç Durumu (Adet)

YHTDizelliDizelliElektrikli DiziDizelli Dizi
Lokomotif
LokomotifLokomotif
MFMFMFMFMFMF
20034703717456745688744931
20044573806850735387734932
20054613796849715386724933
20064773975849675484764636
20074724065848675883784435
20084944195544645283734432
2009765024094838645683705241
2010121143538710983645299915546
20111211433381109814540101915644
201212104333671097656461081036749
201312104283411097553451131067747
201412104343391067580721171098060
201513134393401087794581171008060
20161917436351107771251001181028049
20171919436353107711251181151048762
201819194353681046512511597848855

Çekilen Araç Durumu (Adet)

YOLCU VAGONLARIYÜK VAGONLARI
Mevcut-AdetKapasite -KişiMevcut-AdetKapasite-Ton
200396555.41416.070624405
200499356.86016.004625697
200599656.86516.102642349
200699355.37716.320664328
20071.01056.42117.041691634
200899554.82217.079682800
200999054.19617.607696990
201096553.77417.773698836
201196252.86618.200761832
201294452.07118.167752181
201393350.58518.607808215
201491649.96218.967837016
201591349.78218.841832499
201687249.22419.570882928
201785949.25215.979810400
2018 Ağustos85348.76716.363882467

YHT işletmeciliği başta olmak üzere, bölgesel tren ve banliyö işletmeciliğinde Elektrikli-Dizel tren seti taşımacılığına geçildiğinden, süreçte yolcu vagonlarının azaltımına devam edilecektir.

Mevcut sistemin modernizasyonu kapsamında sinyalizasyon ve elektrifikasyon yatırımlarına da önem verilmiş ve tüm hatların elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. 2002 yılında 2.505 km olan sinyalli hat uzunluğu 5.534 km’ye; 2.122 km olan elektrikli hat uzunluğu 5.056 km’ye yükseltilmiştir.

Elektrikli-Sinyalli (YHT+Konvansiyonel) Hat Uzunluğu (Km) (1 Ekim 2017)

Elektrikli Sinyalli YHTKonvansiyonel Hat Uzunluğu
Elektrikli Sinyalli YHTKonvansiyonel Hat Uzunluğu

Demiryolunda serbestleşmeyi sağlayan yasal düzenleme ile demiryolları altyapı ve taşımacılık olarak ayrılmış, özel sektörün de demiryolu taşımacılığı yapmasına imkan tanınmıştır.

39 yıl aradan sonra ilk kez bir il merkezi, Tekirdağ-Muratlı hattı ile demiryolu ağına bağlanmıştır.

Kentlerdeki gar ve istasyonların modernizasyonu sağlanarak buralar cazibe merkezi haline getirilmiş, kentlerin tarihi, kültürel ve sosyal hayatına kazandırılmıştır.

Trafik güvenliğinin arttırılması için karayolu ile demiryolunun kesiştiği hemzemin geçitler 4.520’den 2.909’a düşürülmüştür. Mevcut hemzemin geçitlerde iyileştirilmeler devam etmekte olup, 1.045 adeti kontrollü hale getirilmiştir. 198 hemzemin geçidin ise alt-üst geçit haline getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

...

Teleferik ve Kış Sporları Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: