Yüksek Hızlı ve Hızlı Demiryolu Yapımı

Yüksek hızlı demiryolu yapımında, Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Si-vas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir ve An-kara-Konya koridorları çekirdek ağ olarak belirlenmiştir. 15 büyük ilimizin yüksek hız-lı trenle birbirine bağlanması planlanarak öncelikle Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatla-rında YHT işletmeciliğine başlanılmış ve Türkiye yüksek hızlı tren işletmeciliğinde dünyada sekizinci Avrupa’da altıncı ülke olmuştur. Hedefler doğrultusunda 1.213 km Yüksek Hızlı Demiryolu Hattının inşası tamamlanmıştır. Ankara-Sivas, Ankara-İz-mir Yüksek Hızlı Demiryolunun inşası de-vam etmektedir. Kayseri-Yerköy Yüksek Hızlı Demiryolu ihale çalışmaları devam etmektedir. (Harita 2).

Devam eden ve planlanan projeler saye-sinde ülkemiz doğudan batıya, kuzeyden güneye yüksek hızlı ve hızlı demiryolu ağla-rıyla örülmektedir. Böylece YHT’ler, büyük-şehirler arasında bağlantıyı sağlayarak ula-şılabilirlik kavramını yeniden dizayn edecek ve şehirlerimizi bir demiryolu hattıyla değil tüm dinamikleriyle birleştirip yeni bir böl-gesel gelişme koridoru oluşturacaktır.

Türkiye Hızlı Tren Haritası

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi

Ülkemizin en büyük iki kenti olan Ankara-İs-tanbul arasındaki seyahat süresinin azaltılma-sı, hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı oluşturulması ve dolayısıyla ulaşımdaki de-miryolu payının artırılması amacıyla Anka-ra-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesinin ilk etabını oluşturan Ankara-Eskişehir kesimi 2009 yılında hizmete açılmıştır. YHT’ler va-tandaşların en hızlı, en konforlu ve en güvenli şekilde Ankara-Eskişehir arasında yolculuk yapmasını sağlayarak demiryolcular açısın-dan başlıca motivasyon kaynağı olmuştur. Vatandaşlarımız, artık neredeyse unuttukları demiryolu seyahatini yeniden hatırlamıştır.

Eskişehir-Pendik kesiminin inşası da tamamla-narak 25 Temmuz 2014 tarihinde hizmete açıl-mıştır. 513 km’lik koridor uzunluğunda azami

250 km/sa hıza sahip Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesiyle iki büyük kent ara-sındaki seyahat süresi 3 saat 55 dk. olmuştur.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu hat-tı kısa zamanda Marmaray ile bütünleşerek Avrupa’dan Asya’ya kesintisiz ulaşım sağlaya-caktır. Ülkemizin en büyük iki şehrini birbirine bağlayan bu projeyle kentler arasında sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim artacak ve Av-rupa Birliği üyelik sürecinde olan ülkemiz, ula-şım altyapısıyla da AB’ye hazır hale gelecektir.

YHT bağlantılı Eskişehir-Bursa arasında oto-büsler, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli arasında da trenler çalıştırılmaya başlanılarak söz konusu şehirler arasındaki seyahat süre-lerinde de önemli kısalmalar olmuştur.

Türkiye’nin hızına hız katan YHT’nin İstanbul’a ulaşmasıyla 28 milyon vatandaşımıza ulaşım-da YHT ile seyahat seçeneği sunulmuştur.

Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı
Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı

Ankara-Konya Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi

Yerli müteahhitlerce, yerli iş gücüyle ve öz kaynaklarla gerçekleştirilen Ankara-Kon-ya YHT Projesi 2011 yılında hizmete gir-miştir. Ankara-İstanbul Projesi’nin üzerinde bulunan Polatlı’dan güneye ayrılarak, 212 km uzunluğunda maksimum 300 km/s hıza uy-gun yüksek hızlı demiryolu inşa edilmiştir. (Harita 4)

Böylece, Türklerin Anadolu’daki ilk Başkenti Konya ile Ülkemizin başkenti Ankara birbi-rine çok daha yakın hale gelmiştir. Ayrıca; Karaman, Antalya/Alanya ilinin YHT’ler ile An-kara’ya bağlantısını sağlamak üzere, Kon-ya’dan Otobüs ile YHT bağlantılı seferler yapılmaktadır.

Proje öncesi konvansiyonel trenler Eskişe-hir-Kütahya-Afyon güzergâhını kullanarak Ankara’dan Konya’ya 10 saat 30 dakikada

...

Teleferik ve Kış Sporları Haberleri Ara

İlk yorum yapan olun

Yorumunuz: